GDZIE i KIEDY
GDZIE SIĘ SPOTYKAMY?:

ul. Zamoyskiego 56, Kraków (Podgórze)

KIEDY SIĘ SPOTYKAMY?:

każdy wtorek, g.18.30

DODATKOWE INFO:
TUTAJ
Słowo Boże na dziś
Nasz FACEBOOK
CHCESZ NAS WSPOMÓC?
Możesz to uczynić wpłacając dowolną kwotę na konto:
Redemptoryści
ul. Zamojskiego 56, 30-523 Kraków
nr konta:
05 1140 2017 0000 4402 1286 9452
Tytułem: Ofiara na ewangelizację SNE

Wspólnota „REDEMPTOR”

logo-redemptor[1]
W

spólnota modlitewno–ewangelizacyjna „Redemptor” gromadzi chrześcijan świadomych swojego wybrania, powołania i przynależności do Ludu Bożego. Jesteśmy przekonani, że miłość do Boga i zjednoczenie z Nim jest skarbem, któremu warto poświęcić całe życie i oddać wszystkie swoje siły.
Spotykamy się co tydzień, by wspólnie wielbić Boga, formować się w duchu chrześcijańskim i dzielić się naszą wiarą. Uczestniczymy w kursach Szkoły Nowej Ewangelizacji, a od grudnia także sami je prowadzimy (zobacz zakładkę o Szkole Nowej Ewangelizacji).

Nasza misja

Pomoc osobom poszukującym, opuszczonym, oddalonym od Boga osobiście spotkać Chrystusa i stać się ludźmi wierzącymi.

Nasz CEL

Wzrost w Chrystusie i przynoszenie owoców.
Aby osiągnąć ten cel proponujemy proces wzrostu w 5 wymiarach:

  1. Osobiste spotkanie z Jezusem. Jest to droga stawania się uczniem Jezusa.
  2. Uwielbienie. Jest to trwanie na modlitwie osobistej i wspólnotowej oraz na „łamaniu chleba” (Dz 2,42), czyli Eucharystii (Msza Święta i adoracja Najświętszego Sakramentu).
  3. Służba. Bycie we wspólnocie to także zaangażowanie się w służbę innym.
  4. Braterskie relacje. Życie chrześcijańskie nie jest możliwe poza wspólnotą. Uczeń Chrystusa, aby wzrastać potrzebuje wspólnoty.
  5. Ewangelizacja. Uczeń, w miarę jak poznaje i miłuje swojego Pana, doświadcza potrzeby dzielenia się z innymi swoją radością bycia posłanym. Uczeń Chrystusa to jednocześnie misjonarz.

REALIZACJA CELU

Nasze cele realizujemy przez:

  • spotkania w małych grupach,
  • spotkania całej wspólnoty raz w tygodniu,
  • programy weekendowe (Kursy SNE, szkolenia, spotkania tematyczne, np. Dzielne Niewiasty),
  • zaangażowanie ewangelizacyjne, diakonie.

Wspólnota jest otwarta – zapraszamy każdego, kto chce bliżej doświadczyć Bożej miłości, podzielić się swoją wiarą i uzyskać wsparcie w byciu świadkiem Jezusa w codzienności. Więcej o naszych spotkaniach dowiesz się w zakładce Kontakt.

Osoby ODPOWIEDZIALNE

Duszpasterzem naszej grupy jest o. Paweł Drobot CSsR

Lider: Maciej Stępień
Z-ca lidera: Tymoteusz Aleksandrowicz
Diakonia modlitwy wstawienniczej: Bernadeta Nowak – 692 299 735
więcej o modlitwie wstawienniczej przeczytasz TUTAJ.
Diakonia liturgiczna: Marta Weigel-Wajda
Diakonia muzyczna: Izabela Nowaczek-Grzywa
Diakonia gospodarczo-świąteczna: Ewa Silberman
Diakonia medialna: Anna Kłodzińska-Oleksy
Diakonia teatralna: Andrzej Lipski

FORMACJA SYSTEMATYCZNA
Odpowiedzialny za rok „0”: Maciej Stępień
Odpowiedzialny za rok „I”: Tymoteusz Aleksandrowicz
Odpowiedzialna za rok „II”: Małgorzata Walczak
Odpowiedzialni za rok „III”: animatorzy grup dzielenia (małych grup)

KONTAKT w sprawach wspólnoty:
515 660 125, 12 656 29 10
krakow.sne@gmail.com

Gdzie się SPOTYKAMY

Spotykamy się w Krakowie (Podgórze), ul. Zamoyskiego 56. Mapka dojazdu i lokalizacji znajduje się w zakładce KONTAKT.

Spotykamy się co wtorek, po Mszy św. o godz. 18:30.