GDZIE i KIEDY
GDZIE SIĘ SPOTYKAMY?:

ul. Zamoyskiego 56, Kraków (Podgórze)

KIEDY SIĘ SPOTYKAMY?:

każdy wtorek, g.18.30

DODATKOWE INFO:
TUTAJ
Słowo Boże na dziś
Nasz FACEBOOK
CHCESZ NAS WSPOMÓC?
Możesz to uczynić wpłacając dowolną kwotę na konto:
Redemptoryści
ul. Zamojskiego 56, 30-523 Kraków
nr konta:
05 1140 2017 0000 4402 1286 9452
Tytułem: Ofiara na ewangelizację SNE

Wydarzenia cykliczne

W GÓRĘ SERCA. WIECZORY UWIELBIENIA
SNE

SURSUM CORDA i wspólnoty zrzeszone w ramach SNE prowadzą wieczory uwielbienia, na które zapraszamy każdą osobę i w każdym wieku. W czasie wieczoru można skorzystać z sakramentu pojednania i pokuty oraz indywidualnej modlitwy wstawienniczej.

Do dyspozycji uczestników wieczoru jest też przygotowany mały poczęstunek (kawa, herbata, ciastko) dla wzmocnienia ciała.
Wieczory uwielbienia prowadzone są w Krakowie i Zakopanem.

Centralnym miejscem uwielbienia każdego wieczoru jest Msza Święta. Następnie prowadzona jest modlitwa uwielbienia połączona ze śpiewem.

DZIELNE NIEWIASTY. SPOTKANIA DLA KOBIET
D

ZIELNE NIEWIASTY to miejsce spotkania kobiet wierzących i poszukujących, pragnących spotkania z Bogiem żywym, kształtującym poprzez działanie Ducha Świętego, naszą kobiecą duchowość, fizyczność i emocje. Pragniemy aby owocem tego spotkania stało się ukształtowanie w nas postawy ufności i nadziei, że jesteśmy kochane przez Boga nadającego sens naszemu życiu, prowadzącej do dzielenia się – „uobecniania” – tej ufności i nadziei w naszych środowiskach życia i pracy poprzez miłość i służbę oraz zaangażowania w życie Kościoła . Wzorem i przewodniczką jest nam Maryja – Matka Nieustającej Pomocy – najdoskonalszy przykład kobiecości.

Nasza MISJA

Dzielne Niewiasty to wspólnota kobiet, które świadome swojego zawierzenia Bogu i tego, że Bóg w szczególny sposób zawierzył im człowieka, swoją osobowością, postawą i świadectwem życia promieniują na społeczeństwo, promując najwyższe wartości i godność kobiety. Jest głosem kobiet katolickich, pragnących zharmonizowanego rozwoju kobiety, w oparciu o wartości chrześcijańskie. Podejmuje działania ewangelizacyjne w krajowej i międzynarodowej przestrzeni pragnąc przyciągnąć do Jezusa Chrystusa kobiety i tak je kształtować, by były jak „perły cenne”.


Nasz CEL

Celem wspólnoty Dzielne Niewiasty jest wszechstronne, zrównoważone kształtowanie kobiet różnego wieku, stanu i zawodu poprzez rozwój sfery duchowej, emocjonalnej i cielesnej, w odpowiedzi na wezwanie Ojca Świętego Jana Pawła II zawarte w Liście Apostolskim MULIERIS DIGNITATEM – O godności i powołaniu kobiety.

Dzielne Niewiasty w Krakowie są prowadzane i wspierane przez SNE Srusum Corda i Wspólnotę Redemptor.


Jak nas ODNALEŹĆ

Więcej informacji na temat aktualnych spotkań Dzielnych Niewiast można znaleźć na stronie www.dzielneniewiasty.pl