GDZIE i KIEDY
GDZIE SIĘ SPOTYKAMY?:

ul. Zamoyskiego 56, Kraków (Podgórze)

KIEDY SIĘ SPOTYKAMY?:

każdy wtorek, g.18.30

DODATKOWE INFO:
TUTAJ
Słowo Boże na dziś
Nasz FACEBOOK
CHCESZ NAS WSPOMÓC?
Możesz to uczynić wpłacając dowolną kwotę na konto:
Stowarzyszenie Szkoła Ewangelizacji Sursum Corda
ul. Zamojskiego 56, 30-523 Kraków
nr konta:
89 1140 2004 0000 3202 7819 8349
Tytułem: Darowizna na cele statutowe stowarzyszenia

MAŁE GRUPY


M

ałe grupy, inaczej grupy dzielenia, jako podstawowe komórki wspólnoty są miejscem formacji, wzajemnego wsparcia i budowania relacji.
Animator na spotkaniach grupy wprowadza uczestników w tematy zgodnie z bieżącą formacją danej grupy. Równocześnie każdy członek grupy pracuje nad sobą codziennie, korzystając z materiałów formacyjnych szkoły, które może zakupić u swojego animatora.

Modlitwa wstawiennicza niesie ze sobą wiele łask. Trzeba pamiętać, że nie wiąże się ona z żadnym magicznym spełnianiem próśb i życzeń. Jej skutkiem jest nie tylko uzdrowienie fizyczne czy psychiczne, ale przede wszystkim głęboka przemiana serca, nawrócenie uczynione mocą Pana Jezusa.

Jaki jest CEL i podejmowane DZIAŁANIA

Ten rodzaj formacji jest niezbędny dla stałego rozwoju duchowego członków wspólnoty i równie ważny jak uczestnictwo w kursach SNE.

W ramach grupek uczymy się także otwierać się na ewangelizację oraz brać za nią odpowiedzialność.

Spotkania odbywają się raz na 2 tygodnie i trwają ok. 1.5-3 h, organizowane są w terminach dogodnych dla wszystkich członków grupki (na ile to możliwe).
Tworząc grupki staramy się je optymalizować biorąc pod uwagę poziom rozwoju duchowego, miejsce zamieszkania, wiek, możliwości czasowe związane ze stanem i wykonywaną pracą (jedno, lub wielozmianowa, itp.), dlatego bardzo ważne jest, aby w formularzu zgłoszeniowym podawać jak najwięcej informacji.