GDZIE i KIEDY
GDZIE SIĘ SPOTYKAMY?:

ul. Zamoyskiego 56, Kraków (Podgórze)

KIEDY SIĘ SPOTYKAMY?:

każdy wtorek, g.18.30

DODATKOWE INFO:
TUTAJ
Słowo Boże na dziś
Nasz FACEBOOK
CHCESZ NAS WSPOMÓC?
Możesz to uczynić wpłacając dowolną kwotę na konto:
Stowarzyszenie Szkoła Ewangelizacji Sursum Corda
ul. Zamojskiego 56, 30-523 Kraków
nr konta:
89 1140 2004 0000 3202 7819 8349
Tytułem: Darowizna na cele statutowe stowarzyszenia

OPISY KURSÓW


Nasza szkoła prowadzi obecnie, samodzielnie lub pod przewodnictwem innych szkół, następujące kursy:

KURS NOWE ŻYCIE
P

ierwszy kurs w ramach formacji Szkół Ewangelizacji Świętego Andrzeja (SESA). Jeżeli szukasz Prawdy i chcesz odkryć jaki jest Bóg, zapraszamy Cię przeżyj razem z nami osobiste spotkanie ze Zmartwychwstałym i Żywym Jezusem, by przyjąć od Niego skarb od dawna dla ciebie przygotowany – Nowe Życie pozbawione lęku, strachu i niezrozumienia. A może jest tak, że utraciłeś swoją początkową gorliwość i na nowo chcesz zakochać się w Bogu, który jest Miłością – Ciebie również zapraszamy na ten kurs! (źrodło: snegliwice.pl)

KURS EMAUS
D

rugi kurs w ramach formacji SESA, a zarazem podstawowy kurs biblijny w Szkole. Stanowi ogólne wprowadzenie w Biblię i pozwala rozmiłować się w Słowie Bożym jako Osobie. Jest czasem spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym, który chce swoją miłością i pokojem na nowo rozpalać zniechęcone i rozczarowane ludzkie serca. To czas dający możliwość pogłębienia relacji z Bogiem obecnym w Jego Słowie. Uczestnik tego kursu może doświadczyć, czym powinno być w życiu człowieka Słowo Boże oraz jak skuteczne jest jego działanie. To czas rozpoznawania Jezusa jako Mesjasza zapowiadanego przez Stary Testament. Kurs pozwoli Ci rozpoznać Chrystusa, tak jak dał się On poznać uczniom z Emaus – w czasie Liturgii Słowa i Liturgii Eucharystii, uzdalniając ich do bycia świadkami Boga żyjącego. (źrodło: snegliwice.pl)

KURS ANIMACJI MODLITWY CHARYZMATYCZNEJ
K

urs wprowadza w modlitwę osobistą i wspólnotową oraz pomaga przeżywać ją w duchu Pięćdziesiątnicy. Ukazuje jak doświadczać obecności Boga na modlitwie indywidualnej i wspólnotowej. Celem kursu jest, by w sposób uporządkowany przeżywać i prowadzić modlitewne spotkania charyzmatyczne. Uczy jak korzystać z charyzmatów, tak by były zbudowaniem dla uczestników modlitwy i całej wspólnoty Kościoła. Uczy również modlitwy osobistej. Uczestnik otrzymuje praktyczne wskazówki, które pomagają być wiernym w codziennym spotykaniu się z Bogiem.

KURS ESTERA
K

urs Estera to szczególny czas, jaki jest przeznaczony wyłącznie dla kobiet. W czasie tego kursu panie prowadzone są na drodze odkrywani swojej tożsamości jako córki zarówno w życiu osobistym jak i w Kościele. Jest to też droga uzdrowienia wewnętrznego i czas w którym kobiety mają możliwość pozostawienia trudnych wydarzeń z przeszłości związanych z raniącymi relacjami. Głównym tego czasu jest pomoc każdej kobiecie w odpowiedzi na pytanie – KIM JESTEM?